Bảo hành
  
Hỗ trợ trực tuyến
  
Lịch bảo dưỡng định kỳ

 Yamaha Sài Gòn rất chú trọng đến những kỳ kiểm tra này bởi vì đó là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự bảo quản và độ bền của xe.

Trong sổ bảo hành cấp cho khách hàng có chín (09) phiếu bảo dưỡng định kì để sử dụng dịch vụ này.

Trong 4 lần kiểm tra đầu tiên, chủ xe chỉ phải thanh toán cho phần nguyên vật liệu đã sử dụng (dầu nhớt máy, châm nước, sạc bình ắc quy, phụ tùng hao mòn tự nhiên), và cho những sửa chữa không bao gồm trong lịch bảo dưỡng (xem Sách hướng dẫn sử dụng của mỗi loại xe).

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ xe máy Yamaha phải được tiến hành theo lịch bảo dưỡng trong Sách hướng dẫn sử dụng xe và phải do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm thực hiện thì việc bảo hành này mới có hiệu lực.
Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ được xác định theo số km hoặc tháng sử dụng, tính theo trường hợp nào đến trước (xem Phiếu bảo hành)
Trước khi chạy xa, ngoài việc kiểm tra định kỳ cần có sự kiểm tra đặc biệt tại xưởng (quý khách phải chịu chi phí).
Ngoài ra, trước khi chạy xe cần kiểm tra những điểm sau: còi, đèn, quay tay lái, đèn báo rẽ (signal), phanh (thắng), ly hợp (ambraya), lốp (vỏ), kính chiếu hậu, mức xăng và dầu nhớt máy.
Công ty Yamaha Motor Việt Nam có quyền sửa đổi các điều kiện của việc bảo hành này hoặc sản phẩm của mình mà không chịu trách nhiệm về việc áp dụng những thay đổi này cho những xe đã bán trước đó.

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm hai loại có nội dung công việc khác nhau. Loại “Bảo dưỡng nhỏ” có sau (06) phiếu và loại “Bảo dưỡng toàn bộ” có ba (03) phiếu.

 
            - Phiếu lần 1:     Sử dụng trong vòng 2 tháng đầu hay 500 đến 1,000km đầu tiên.
            - Phiếu lần 2:     Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy.
            - Phiếu lần 3:     Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười ba.
            - Phiếu lần 4:     Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười bảy.
            - Phiếu lần 5:     Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mốt.
            - Phiếu lần 6:     Sử dụng từ tháng thứ hai ba đến tháng thứ hai lăm.
            - Phiếu lần 7:     Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ hai chín.
            - Phiếu lần 8:     Sử dụng từ tháng thứ ba mốt đến tháng thứ ba mươi ba.

            - Phiếu lần 9:     Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba bảy.