Get Adobe Flash player

Phụ tùng chính hãng

  

Phụ tùng chính hãng

Yamaha Sài Gòn luôn đảm bảo cung cấp phụ tùng chính hiệu do Yamaha Motor Việt Nam cung cấp. Vì đó là giá trị thương hiệu cũng như uy tín của Công ty trong lòng khách hàng.

  • Chuyên cung cấp sỉ và lẻ phụ tùng xe Yamaha.
  • Đúng giá niêm yết.
  • Xe chính hiệu, phụ tùng chính hiệu đảm bảo xe yêu bạn của vận hành tốt nhất.
  

Bảng giá chị tiết một số Phụ tùng chính hãng

TT

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

LOẠI XE

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1

942221780100

Ruột trước

Sirus, Jupiter , Taurus, Excite

70.000

2

942251780200

Ruột sau

Sirus, Jupiter , Taurus, Exciter

70.000

3

942071680300

Ruột trước

Nouvo

80.000

4

942081680300

Ruột sau

Sirus, Jupiter , Taurus, Exciter

80.000

5

5B9F510S0900

Vỏ trước Y-TEQ

260.000

6

5B9F510K0900

Vỏ sau Y-TEQ

325.000

7

941071680700

Vỏ trước

Nouvo

385.000

8

941081680500

Vỏ sau

Nouvo

440.000

9

941071480300

Vỏ trước

Mio

290.000

10

941081480300

Vỏ sau

Mio

330.000

11

941071681300

Vỏ trước

Nouvo LX

500.000

12

941081681300

Vỏ sau

Nouvo LX

570.000

13

2B5E44510000

Tấm lọc gió

Nouvo mới

30.000

14

5VDE44510000

Tấm lọc gió

Nouvo

37.000

15

5P1E44510000

Tấm lọc gió

Nouvo LX

51.000

16

5TNE44510000

Tấm lọc gió

Jupiter v

49.000

17

5YPE44500000

Tấm lọc gió

Exciter

60.000

18

16SE44500000

Tấm lọc gió

Taurus

40.000

19

4D0E44500000

Mút lọc gió

Mio mới

51.000

20

5VVE44501000

Mút lọc gió

Mio 

42.000

21

945689309800

Sên Sirus

Mio 

95.000

22

938221506900

Nhông

Sirus

30.000

23

5C6F54350000

Dĩa

Sirus

90.000

24

945689311200

Sên

Exciter

95.000

25

938221581100

Nhông

Exciter

37.000

26

1S9F54390000

Dĩa

Exciter

95.000

27

94568C510700

Sên

Taurus

90.000

28

938121581600

Nhông

Taurus

37.000

29

16SF54410000

Dĩa

Taurus

90.000

30

945689309800

Sên

Jupiter

95.000

31

938221506900

Nhông                  

Jupiter

30.000

32

5VTF54360000

Dĩa

Jupiter

90.000

33

5TPF530K0100

MÁ PHANH CƠ

jupiter v, sirius

68.000

34

1S9F530K0000

sirius new, exciter

67.000

35

2S1F510L0900

sirius new, taurus

63.000

36

5VDF530K0000

nouvo, nouvo new,nouvo LX,mio,mio new

54.000

37

16SF530K0000

Taurus

65.000

38

5HVW00450000

MÁ PHANH DẦU

Jupiter v, Nouvo, Nouvo new, Jupiter MX

103.000

39

4USW00450000

Sirius

147.000

40

5TLW00450100

Mio

131.000

41

5YPW00450000

Sirius new, Exciter

150.000

42

4C9W00450000

Nouvo LX

159.000

43

5D9W00450100

Taurus

159.000

44

947010025400

BUGI

Sirius, Mio

37.000

45

947000085600

Nouvo, Nouvo new, Mio new

37.000

46

947000085000

Jupiter v, Sirius new, Jupiter MX

32.000

47

947000086700

Exciter

37.000

48

947000088200

Nouvo LX

42.000

49

947010025600

Taurus

37.000

50

90793AV40100

DẦU NHỚT

Loại 0.8 L cho Xe số

72.000

51

90793AV40200

Loại 1 L cho Xe số

82.000

52

90793AT80100

0.1 L

25.000

53

90793AV40700

Loại 0.8 L Xe tay ga

82.000

54

90793AV40800

Loại 4 thì 1 L Xe tay ga

92.000

55

90793AV40900

Loại 0.8 L cho Xe số

72.000

56

90793AV41000

Loại 1 L cho Xe số

82.000